2005 Japan Turkey Culture Exchange Association
Japanese Traditional Culture Introduction Event
in Ankara & Beypazari City
Japansese Musical Instruments Performance
         
  


 Invitation Letter (Japanese)
from
Japan Turkey Culture Exchange Association
&
The Mayer of Beypazari CityIntroduction (Japanese)
Japan Turkey Culture Exchange Association


Concert Schedule June 1-7, 2005 

  June 2 (Thu) Ankara City
Turkey Japan Fund Culture Center Concert Hall (450 seats)
17:00〜19:30 Tea Ceremony BGM 19:30〜20:30 Performance
◎Program
1.Tsuru no Sugomori (Nakao Tozan) 
2.Haru no Umi (Miyagi Michio)
 3. Kazahana ni Yosete (Tanifuji Kozan) 
4.Aika〜Shizumeru Hitomi (Yoshizaki Katsuhiko)
5.Turkish Folk Music (Arr. by Tanifuji Kozan)


 June 4 (Sat) Beypazari City Citizen's Festival The 1st Day
13:00〜17:00 Tea Ceremony BGM 19:30〜21:00 Performance
Beypazari Vocational Education High School (500 seats)
◎Program
1.Chidori no Kyoku (Yoshizawa Kengyo) 
2.Kibitaki no Mori (Miyata Kohachiro)
    3.Bamboo and Mulberry (Tanifuji Kozan)  
4.Koto-uta〜Japanese Song (Mizuno Toshihiko)
5.
Aika〜Shizumeru Hitomi (Yoshizaki Katsuhiko)
6.Turkish Folk Music (Arr. by Tanifuji Kozan)


June 5 (Sun) Beypazari City Citizen's Festival The 2nd Day
12:00〜16:00 Public Center (Tea Ceremony BGM) Performance
 Evening: Farewell Party
Program
1.Rokudan no Shirabe (Yatsuhashi Kengyo) 
2.White Forest (Mizukawa Toshiya)
3.Kibitaki no Mori (Miyata Kohachiro)
4.Koto-uta〜Japanese Song (Mizuno Toshihiko)
5.Marine Love (Mizuno Toshihiko)

6.Turkish Folk Music (Arr. by Tanifuji Kozan)


◎Performer⇒Koto, Jushichi-gen Bass Koto: Ochi Kanae 
Biwa & Shakuhachi: Tanifuji Tazuko
(Yozan)
Shakuhachi & Shakulute: Tanifuji Kozan